Innehåll:
En uppsägning på grund av arbetsbrist är en komplex handling som kräver flera steg. Här är det viktigt att alltgörs på rätt sätt och i rätt ordning. Misstag kan vara kostsamma och innebära onödigt besvär för alla inblandade. Med denna halvdagskurs får du hjälp att göra omställningen och arbetsbristprocessen så bra som möjligt.

Den här utbildningen ger dig:

• Genomgång av tillämplig lagstiftning

• Visar den praktiska hanteringen av arbetsbrist, från den första tanken kring neddragning till förhandling, beslut och uppsägningar

• Information om omställningsarbete

• Utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen