Här hittar du årets program för All-dagarna. Programmet gäller för alla orter.


9.00-9.30      
Inregistrering med kaffe och smörgås

09:30  
Nyheter och förändringar i arbetsrätten - Almega
Nyheter, ställningstaganden och förebyggande arbete - Skatteverket
AD domar och arbetsrättslig praxis – vad kan vi lära oss  av de senaste? - Almega

12:00-13.00
Lunch

13:00
Hur vi ska arbeta för att minska sjukfrånvaron? - Försäkringskassan
Ohälsan – kan vi som arbetsgivare göra något? - Almega
AVTAL 2016 och framtiden, vad kan vi förvänta oss? - Almega

15.45-16:00
Sammanfattning och avslut