Avtal, Lag och Lön – allt du behöver veta inför 2017 på bara en dag!

Tillsammans med Skatteverket och Arbetsförmedlingen erbjuder Almegas experter dig nyttig kunskap kring avtal, lag och lön. Dessutom erbjuds du ett unikt tillfälle att träffa andra i samma yrkesroll och möjlighet att byta viktiga erfarenheter och funderingar under dagen.

Att ha koll på den ständiga utvecklingen kring kollektivavtal, lagar och lönesättning är inte alltid helt okomplicerat – men fullständigt nödvändigt för dig som arbetar med lön- eller HR-frågor. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att vässa dina kunskaper på Almegas ALL-dagar!

Vi kommer bland mycket annat att ta upp:

  • Ändring i diskrimineringslagen, aktiva åtgärder ska gälla för alla diskrimineringsgrunder och göras årligen fr o m 1 januari 2017
  • PUL kommer att ersättas av en ny dataskyddsförordning - får det några konsekvenser för företagen?
  • Avtal 2016 - hur blev det och vad kan vi förvänta oss av avtalsrörelsen 2017?
  • Aktuella rättsfall från arbetsdomstolen

Och mycket mer!

En aktuell fråga är hur det ser ut på arbetsmarknaden, antalet nyanlända och behovet och möjligheten att få in dem på arbetsmarknaden. Vi kommer att diskutera vad ni som arbetsgivare kan göra och bör tänka på i utifrån er arbetsgivarroll. Arbetsförmedlingen tar bland annat upp vilka etableringsstöd och möjligheter som finns.

Skatteverket berättar om nyheter och förändringar inom skatteområdet för dig som är arbetsgivare. Kontrolluppgifter, förmåner, bokslutsrättelser och anmälningsskyldigheten vid anställning av en icke EU-medborgare är några aktuella ämnen som vi kommer prata om.

Pris
Medlem: 1 950kr exkl moms per person/ icke medlem: 2 650kr exkl moms per person

Tid: 09:30-16:00 (frukost från kl 09:00) inkl lunch


Det kompletta programmet kommer under hösten och du kan anmäla dig till den dagen av tolv möjliga som passar dig bäst!

Gäster i år är Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

 

AlldagarnaBollarnaNy.jpg