Upphandlingsdagen 2018

Upphandlingsdagen den 22 mars 2018 – lär dig vinna upphandlingen

Offentlig sektor är en stor och betydelsefull kund för Sveriges tjänste­företag. Det finns tusentals upphandlande myndigheter, där värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år. Men upphandling är många gånger en komplicerad historia. Almegas upphandlingsdag syftar till att hjälpa tjänste­företag att göra bra affärer på den offentliga marknaden.

Oavsett om du är proffs eller oerfaren inom upphandling ger Almegas upphandlingsdag dig affärsnytta i ditt arbete. Därför har vi parallella seminariespår – så att du som deltagare ska kunna välja det som passar dig bäst.

Upphandlingsdagen 2018 erbjuder en mängd spännande seminarier, samtidigt som du har möjlighet att prata om framtida affärer med upphandlande myndigheter. För dig som behöver fylla på med kunskaper inom arbetet med upphandlingsfrågor erbjuder vi i år också ett utbildningsseminarium.

Almega – Sveriges största arbetsgivar- och bransch­organisation för tjänste­företag. Våra medlems­företag representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Upphandlingsdagen arrangeras av Almega tillsammans med Almegas förbund och branscher