Tjänsteindikatorn

Genom ekonomiska fakta och analyser vill vi fästa uppmärksamheten på tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Almega presenterar tjänsteindikatorer 4 gånger per år. I dessa kan du se utvecklingen för tjänstebranschen.