Bemanning

Arbetsgivare har behov av en flexibel personalstyrka vid variationer i arbetsbelastningen. Företag efterfrågar specialistkompetens, såväl strategisk som volymuthyrning. Idag används begreppet bemanningsföretag som en samlingsbenämning på företag som sysslar med branschens huvudsakliga verksamhetsområden: bemanning, omställning och rekrytering. Läs mer om bemanning här.