IT- och telekom­branschens utveckling

IT- och telekombranschen har varit, och är fortsatt, starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. Branschen består av många företag som utvecklar framtiden och sysselsätter en stor mängd människor: i Sverige jobbar idag 6,1 procent av alla sysselsatta som IT-specialister, vilket är nästan dubbelt så högt som EU-snittet på 3,5 procent, och i Stockholmsregionen är programmerare det vanligaste yrket.

Mer info

Mer om IT- och telekombranschen finns på itotelekomforetagen.se.