Arkitekt-, teknikkonsult och industrikonsult­branschen utvecklar samhället

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen sysselsätter drygt 65 000 personer och har en omsättning på 74 miljarder kronor. Arkitekt och teknikkonsultföretagen utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar.

Industrikonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Sammantaget medverkar branschens företag i utvecklingen av fasta investeringar och produkter till ett värde som motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP.

 

Mer info

Mer om Svenska Teknik & Designföretagen finns på std.se.