Här hittar du presentationer av oss som sitter i styrelsen.

Anne-Marie Colliander Lind,
ordförande

VD för Inkrea

Har en ambition att öka förståelsen hos
företag och myndigheter av det verkliga
värdet i tolk- och översättningstjänster.

Anne-Marie

Jonas Ahlstedt, styrelseledamot

VD, Transvoice Sweden AB

Ser stor potential i att utveckla tolk- och översättningsbranschen till en modern kommunikationsbransch, som bidrar till bättre dialoger och affärer över språkgränser.

Jonas

Thomas Rösch, styrelseledamot

Partner för Comactiva Language Partner AB

Vill bidra till att Språkföretagen blir en etablerad organisation såväl internt som externt.

Thomas Rösch_web.jpg

Cecilia Enbäck, styrelseledamot

VD för Translator Scandinavia AB

Vill vara med och påverka utvecklingen inom översättningsmarknaden.

Cecilia

Christian Hammer, styrelseledamot

VD för Teknotrans AB

Har sedan 20 år jobbat i översättningsbranschen i ett globalt perspektiv och följer branschens utveckling noga med avseende på trender, teknik och företagande.

Christian

Pirkko T. Kyllönen, styrelseledamot

Chef Tolktjänstutveckling
Språkservice Sverige AB

Vill medverka till att skapa gemensamma regler för alla aktörer i branschen och motverka godtycklighet i offentliga upphandlingar.

Pirko

Anders Uddfors, styrelseledamot

VD för Semantix

Brinner för försäljning och ständig utveckling av verksamheter.

Anders