Som arbetsgivare inom spårtrafik måste du kunna hantera personalfrågorna på rätt sätt. Då är det tryggt att ha en organisation bakom sig som förstår dina förutsättningar, som har svaren du söker och som är ett värdefullt bollplank, förhandlingsstöd och juridiskt biträde.

Vi arbetar också för att förbättra villkoren för dig som arbetsgivare och tjänsteföretagare. 

Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med som ny medlem.

As all transport employers you must be able to deal with personnel issues correctly. You can feel secure in the knowledge that you are supported by an organization that understands your situation, has the answers that you are looking for, which provides a valuable sounding board, supporting during negotiations and legal assistance.
We are also working to improve your conditions as an employer and service business.

Read more about what we can do for you as a new member.