Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta och fastställa ämnesplaner för samtliga ämnen inom gymnasieskolan. Ämnesplanerna ska ersätta dagens kursplaner.
Skolverket kommer också att utarbeta nya programmål. Idag finns programmål för Elprogrammet respektive Energiprogrammet. Elprogrammet samt delar av Energiprogrammet ingår i det nya el- och energiprogrammet.
För att Skolverket ska få input i arbetet med att utforma den nya gymnasieskolan, har man infört så kallade nationella programråd, som kommer att verka under tre år (mandatperioden 27 maj 2010 till 30 juni 2013).

Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta och fastställa ämnesplaner för samtliga ämnen inom gymnasieskolan. Ämnesplanerna ska ersätta dagens kursplaner.
Skolverket kommer också att utarbeta nya programmål. Idag finns programmål för Elprogrammet respektive Energiprogrammet. Elprogrammet samt delar av Energiprogrammet ingår i det nya el- och energiprogrammet.
För att Skolverket ska få input i arbetet med att utforma den nya gymnasieskolan, har man infört så kallade nationella programråd, som kommer att verka under tre år (mandatperioden 27 maj 2010 till 30 juni 2013).

Medlemmarna i programråden är personligen utsedda och deltar i möten hos Skolverket och under Skolverkets ledning. Progamrådsgruppen kallas också till möten på Högskoleverket ang lärarutbildning.
Programrådet för El- och energiprogrammet har kommit överens om att förutom mötena med Skolverket också ha egna möten för förberedelse och samverkan.
I Programrådet ingår:

Pia Bergqvist, Statens institutionsstyrelse
Ulf Pettersson, EIO
Ronny Press, Elsäkerhetsverket
Per-Ola Olsson, OKG
Anders Olofsson, Almega Spårtrafikföretagen
Thomas Sandgren, SEF

Från Skolverket:
Paula Starbäck, undervisningsråd
Christina Fahlgren-Lövheim, undervisningsråd

I bifogade pdf finns mer information.