Datainspektionen ger SJ grönt ljus att upprätta en klotterdatabas som ska underlätta polisanmälningar och skadeståndsanspråk.

SJ har ansökt om undantag från den regel i personuppgiftslagen som säger att endast myndigheter får hantera personuppgifter som rör brott och misstänkta brott. I sin ansökan skriver SJ att företagets kostnader för sanering av klotter och annan skadegörelse årligen uppgår till miljonbelopp.

För att beivra klotter och annan skadegörelse vill SJ upprätta en klotterdatabas, dels för att ge bättre underlag till polisanmälan och ersättningsanspråk, dels för att kunna analysera preventiva åtgärder som exempelvis förstärkt bevakning på vissa depåer.

Uppgifterna som lagras i databasen ska användas för att rikta anspråk mot den eller de personer som utfört skadegörelsen. Databasen kommer bland annat innehålla uppgifter som typ av skadegörelse, var och när den skedde och vad det kostade att sanera och återställa skadegörelsen. Dessutom lagras en digitalbild av klottret. Personuppgifter som exempelvis namn, personnummer eller adress för en misstänkt förövare kommer inte att registreras i databasen. I princip de enda tänkbara personuppgifter som registreras är den text som kan framgå av bilden och som klottraren själv skrivit. Uppgifterna kommer att bevaras som längst i två år men tas bort tidigare om ett ärende blivit uppklarat.

Datainspektionen beviljar SJ det undantag som behövs för att klotterdatabasen ska kunna upprättas. I september 2005 beviljade myndigheten ett liknande undantag för SL (Stockholms Lokaltrafik).

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format