Nätverk Spårtrafik består av representanter för medlemsföretagen och vänder sig till dig som arbetar med kvalificerade HR- och personalfrågor. I möten ett par gånger per år diskuteras aktuella bransch- och arbetsgivarfrågor. Inbjudna föreläsare deltar regelbundet inom olika specialområden.

Nätverket är även öppet för nya medlemmar och du som är intresserad är mycket välkommen att delta.
 
Medlemmar i nätverket:
Tinnike Almquist, Mantena Sverige AB
Jan Andersson, Svenska Tågkompaniet AB
Peter Blomqvist, SJ AB
Mia Bäckman, ISS Trafficare AB
Laila Engman, Green Cargo AB
Eva Forslind, SJ AB
Lena Gellerhed, EuroMaint AB
Leif Gustafsson, Hector Rail AB
Mats Gustafsson, Svenska Tågkompaniet AB
May-Britt Gustafsson, Svenska Tågkompaniet AB 
Therese Hedlund, Interfleet Technology AB
Oskar Johansson, Tunnelbanan Teknik AB
Lotti Klefström, Transdev Sverige AB
Karin Kraft, Transdev Sverige AB
Madeleine Koch, A-Train AB
Claes Liljedahl, MTR Stockholm AB
Maria Magnusson, Stockholmståg KB
Frida Norda, Hector Rail AB
Magnus Ohlsson, SJ AB
Lars Sparw, Euromaint Rail AB
Carolina Wikström, EuroMaint AB
Ulf Wikström, Green cargo AB
Ann-Britt Ångerman, Green Cargo AB
 
Beata Hammarskiöld, Almega Tjänsteförbunden
Iréne Gellerstam, Almega Tjänsteförbunden
Madeleine Edberg, Almega Tjänsteförbunden
Lina Olofsson, Almega Tjänsteförbunden
Mikael Jonasson, Almega Malmö
Jenny Moberg, Almega Skellefteå
För ytterligare information kontakta gärna Beata Hammarskiöld (branschansvarig) eller Iréne Gellerstam.