Vårpropositionen – ett recept för färre jobb

Arbetsgivarorganisationen Almega konstaterar att Regeringens vårproposition med stor precision slår mot tjänstesektorn och de branscher som har förutsättningar att minska arbetslösheten.

Arbetsgivarorganisationen Almega konstaterar att Regeringens vårproposition med stor precision slår mot tjänstesektorn och de branscher som har förutsättningar att minska arbetslösheten.

-Vårpropositionen är ett recept för ökad arbetslöshet. Tyvärr, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Han tar exemplet med halveringen av RUT-avdraget. I hemservicebranschen arbetar över 20 000 personer, varav många tidigare arbetade under otrygga och många gånger olagliga villkor. Med RUT-avdraget har dessa personer fått trygga anställningar i välskötta företag. Nu riskerar dessa att åter hamna ute i kylan.

Almega organiserar även flera branscher där många unga arbetar, som till exempel bemanning och callcenter. Här väntar nu en höjd arbetsgivaravgift för unga under 25 år i två steg. Fullt ut innebär regeringens förslag en höjning på cirka 19 miljarder kronor.

-Signalen från våra medlemsföretag är mycket tydlig på den här punkten. En höjd ungdomsskatt kommer att göra det svårare för ungdomar att få och behålla jobb, förklarar Ulf Lindberg.

Dessutom aviserar regeringen för höjda marginalskatter under året, vilket blir effekten då man flyttar brytpunkten för den statliga inkomstskatten.

-Höjda marginalskatter slår direkt mot de kvalificerade branscherna inom tjänstesektorn. De branscher som står för tillväxten i Sverige, menar Ulf Lindberg.

Han betonar att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen, till exempel inom IT och olika konsultbranscher, får svårare att rekrytera och behålla högutbildad personal om marginalskatterna höjs. Då minskar inkomsten efter skatt, vilket blir kännbart för många av de akademiker som utgör nyckelpersonal i dessa företag.

Almega och Ulf Lindberg konstaterar att regeringens mål om den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020 verkar ligga långt bort. Vårpropositionen går åt fel håll. Och till detta ska läggas den våta filt som lagts över företagen inom välfärdssektorn, företag som idag anställer en kvarts miljon människor.

För ytterligare information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
070-345 69 51

David Wästberg
presschef
070-345 68 59