Unionens strejk skadar enskilda företag

- Jag befarar en långvarig konflikt, säger Stefan Koskinen förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Unionen kräver mer i löneökningar än övriga arbetsmarknaden och tar därför ut några få företag i strejk. Situationen är utpressningsliknande och omöjlig att ge efter för.

- Jag befarar en långvarig konflikt, säger Stefan Koskinen förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Unionen kräver mer i löneökningar än övriga arbetsmarknaden och tar därför ut några få företag i strejk. Situationen är utpressningsliknande och omöjlig att ge efter för.

Klockan 12:00 idag onsdag startade fackförbundet Unionens sin strejk mot Almega tjänsteföretagen och Medieföretagen. Facket kräver större löneökningar än de 2,6 procent, det så kallade märket, som övriga arbetsmarknaden enats om. Utöver dessa 2,6 procent kräver man ytterligare 0,2 procent plus individgarantier på 320 kronor.

– Vi har varit beredda att gå med på de 0,2 procenten extra men då får Unionen vara beredda på att ta bort individgarantierna, säger Stefan Koskinen. Unionen har dock varit väldigt pigga på att strejka och la sitt varsel redan innan medlarna fick möjlighet att lägga ett förslag.

På andra områden inom Almega arbetar cirka 140 000 tjänstemän på löneavtal som tecknats med Unionen utan individgaranti. Individgarantierna lämnar inget utrymme för meningsfulla lönesamtal på företagen och är därför skadliga för både medarbetarna och arbetsgivarna.

– Det är djup beklagligt att Unionen tar ut en handfull företag i strejk för att tvinga igenom sin vilja på ett avtalsområde med 1 200 företag och 28 000 anställda, säger Stefan Koskinen. Historiskt sett tog man ut större delen av ett avtalsområde i strejk. Facket har nu uppenbarligen valt ut de enskilda företag som de kan orsaka mest skada, på både kort och lång sikt.

Avtalsområdet omfattar till exempel tidskrifts- och bokförlag, men reklambyråer samt resebyråer och betalningsverksamhet. Yrkesgrupperna är säljare, ekonomer, receptionister, redaktörer, inköpare och annonsutformare.

Totalt omfattar avtalet över 1 200 företag med 28 000 anställda. Unionen har varslat 10 företag om strejk.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073-984 81 45

Charlott Richardson
förbundsdirektör, Medieföretagen
tfn: 070-382 70 33

Gabriella Forssell
avtalsansvarig, Medieföretagen
tfn: 070-345 68 52

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59