Tvärstopp i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator tyder på omkring nolltillväxt för tjänsteproduktionen inom näringslivet under fjärde kvartalet i år. Med andra ord pekar tjänsteindikatorn på närmast tvärstopp för tjänsteproduktionen under slutet av året.

Almegas tjänsteindikator tyder på omkring nolltillväxt för tjänsteproduktionen inom näringslivet under fjärde kvartalet i år. Med andra ord pekar tjänsteindikatorn på närmast tvärstopp för tjänsteproduktionen under slutet av året.

– I vår konjunkturbedömning från oktober räknade vi med en markant inbromsning för tjänsteproduktionen under andra halvåret i år. Nu ser det ut att bli en ännu svagare utveckling än vad vi trodde då, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Efter sommaren har det kommit fler tecken på att produktionen mattats av eller börjat minska i allt fler tjänstebranscher.

– Den enda del av tjänstesektorn som än så länge stått emot konjunkturnedgången är hälso- och sjukvård samt omsorg, men nu märks tendenser till avmattning även där, säger Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att jobbtillväxten i den privata tjänstesektorn väntas bli marginell under fjärde kvartalet. Jämfört med förra året har det skett en markant inbromsning av jobbökningen inom tjänstesektorn.

– Inbromsningen i efterfrågan, produktionen och jobbtillväxten inom företagstjänster i år är oroande. Jag räknar med att sysselsättningen i hela den privata tjänstesektorn kommer att minska nästa år, som ett led i en långdragen lågkonjunktur. Tjänstesektorn kommer då inte vara den jobbmotor som den varit under lång tid, säger Lena Hagman

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom
tfn: 08-762 69 61

Linnéa Kvist
analytiker
tfn: 08-762 66 21

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59