Transport stoppar flygtrafiken och kontanthanteringen i Sverige

Transport valde idag att lägga ett oproportionerligt varsel som kommer stänga flygplatskontrollerna på Arlanda, Bromma, Skavsta, Sturup, stoppa kontantförsörjningen samt parkeringsövervakningen i Sverige.
Almega Säkerhetsföretagen är beredd att teckna avtal med Svenska Transportarbetareförbundet med samma löneökningar som ingåtts av andra LO-förbund. Transport kräver löneökningar utöver märket.

Transport valde idag, den 29 april, att lägga ett mycket ingripande och oproportionerligt varsel som kommer stänga flygplatskontrollerna på Arlanda, Bromma, Skavsta och Sturup, stoppa kontantförsörjningen samt parkeringsövervakningen i Sverige. Almega Säkerhetsföretagen är beredd att teckna avtal med Svenska Transportarbetareförbundet med samma löneökningar som redan ingåtts av andra LO-förbund. Transport kräver löneökningar utöver det så kallade märket.

-Kollektivavtalen ska vara en styrka som signalerar ett långsiktigt förhållningssätt som garanterar trygghet för kunder och leveranser samtidigt som de anställdas ges löneökningar. Tyvärr har de gemensamma satsningarna som byggts upp under åren inte varit något värda, när man kommer till förhandlingarna avseende kollektivavtalet, kommenterar Joachim Källsholm, vd på Securitas Sverige och ordförande i branschorganisationen.

-Säkerhetsföretagen kan inte leva under en hotbild där Transport hela tiden varslar om stridsåtgärder vid varje avtalsrörelse. Säkerhetsföretagen har ett ansvar för kundernas trygghet och säkerhetslösningar. Transport sätter år efter år denna säkerhet på spel när krav om högre löneökningar än alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Säkerhetsföretagen tar sitt ansvar – det är nu dags att Transport börjar göra detsamma, kommenterar Almegas VD Jonas Milton. Almega Säkerhetsföretagen organiserar cirka 160 medlemsföretag med 15.000 årsanställda på avtalsområdet.

Kontaktpersoner: Jonas Milton vd Almega tel 070-345 6974

Peter Lindgren förhandlare Almega tel 070-345 6993

Richard Orgård förhandlare Almega tel 070-3456886