Tjänsteproduktionen faller från toppnivå

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde kvartalet i år, efter att varit uppe på en ny toppnotering under tredje kvartalet. Det innebär en vändpunkt för tjänsteproduktionen vilket indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt även för tjänstesektorn.

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde kvartalet i år, efter att varit uppe på en ny toppnotering under tredje kvartalet. Det innebär en vändpunkt för tjänsteproduktionen vilket indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt även för tjänstesektorn.

Flera indikatorer visar att efterfrågan blivit svagare från omvärlden, exportindustrin och hushållen i Sverige. Efterfrågan på företagens tjänster inom den privata tjänstesektorn blev svagare än väntat under tredje kvartalet. Inför fjärde kvartalet räknade knappt en tredjedel av företagen med ökad efterfrågan, vilket var en klart mindre andel än i början av året. 

Även sysselsättningen visar tecken på en vikande konjunktur under fjärde kvartalet. Sysselsättningstillväxten inom den privata tjänstesektorn mattas av. Men det är fortfarande en ökad efterfrågan på arbetskraft, om inte lika kraftig som föregående kvartals siffror, då sysselsättningen ökade med 3,1 procent i den privata tjänstesektorn. Inom de branscher där tillväxten varit högst dämpas personalökningen även av svårigheter att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden.

– Även om trycket på arbetsmarknaden nu försvagas behöver flera tjänstebranscher fortfarande öka antalet anställda, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

De branscher som behöver öka antalet anställda har problem att hitta personal med rätt kompetens vilket leder till att jobbtillväxten blir lägre än vad den annars skulle varit.

– Många företag hittar inte den kompetens som krävs för att öka produktionen vilket leder till lägre tillväxt, säger Lena Hagman.

De branscher som visat på den starkaste sysselsättningsökningen finns främst inom företagstjänster samt inom utbildning, vård och omsorg.

 

För mer information

Lena Hagman
chefekonom, Almega
tfn: 076-108 82 51