Tillväxten i tjänstesektorn håller sig ännu uppe

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

– Den högre tillväxten inom tjänstesektorn i år beror på att fler branscher inom företagstjänster tagit mer fart, men nu tyder ledande indikatorer på en närastående avmattning för flera av dessa branscher. Även dessa påverkas av den svaga efterfrågan på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet i år kommer att bli endast lite svagare än under tredje kvartalet. Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Tillväxten för den privata tjänstesektorn sammantaget har hållit sig uppe i år till och med oktober, i genomsnitt på 3,3 procent. Jämfört med förra året, då tillväxten låg på 1,6 procent, har tjänsteproduktionen i år tagit mer fart.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under fjärde kvartalet i år i ungefär samma takt som under föregående kvartal, dvs. kring 3 procent. Utvecklingen splittrar tjänstesektorn - branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av den totala uppgången för sysselsättningen medan företagstjänster har upphört att bidra starkt till ökad sysselsättning.

– Det här är en anmärkningsvärd inbromsning som sannolikt kan förklaras av den svaga efterfrågan på svensk export men även av försämrad matchning på arbetsmarknaden för kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Lena Hagman.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster mattas av ytterligare och att den sedan andra kvartalet i år har bromsat in rejält. Det innebär att den återhämtning vi såg i början av året har raderats ut helt och att det ser ut som den negativa trenden i prisutvecklingen som vi sett sedan mitten av 2011 fortsätter.

Läs mer i den fullständiga rapporten Almegas Tjänsteindikator Q4 2014 på almega.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist
branschanalytiker Almega
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se