Svensk ekonomi alltmer beroende av tjänster. Hur påverkar de globala värdekedjorna KIS-företagens framväxt?

Lyssna till en presentation av de kunskapsintensiva tjänsteföretagens betydelse för svenskt tillväxt och sysselsättning samt hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring vad som behöver göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

Sverige är ett kunskapssamhälle där de kunskapsintensiva tjänsteföretagen (KIS-företagen) har stor betydelse för svensk tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen mot ett högre kunskapsinnehåll i ekonomin drivs alltmer av att företagens produktion i allt högre grad blir specialiserad och utspridd i världen. Vad är globala värdekedjor? Hur kan vi säkerställa ett konkurrenskraftigt näringsliv med KIS-företag som tillväxt- och kunskapsmotorer?
Vad säger företagen om utvecklingen? Hur påverkar det verksamheten, internationaliseringen, relationen med kunderna och affärmodellerna? Vilka är de stora möjligheterna och utmaningarna i utvecklingen?

Medverkande:
Linnea Kvist, ekonomisk analytiker, Almega
Yanick Meunier, Director Business Unit South & West Sweden, Etteplan
Lars Almqvist, regionchef väst, Sweco
Teresa Jonek, näringspolitisk expert FoI-frågor, Almega

Datum: Måndagen den 20 april
Tid: 12.00-13.00. Lättare lunch serveras från kl 11.30
Plats: Almegas lokaler, Södra Hamngatan 53 i Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.

Anmälan till: Josefine Fransson, 031-62 94 20, josefine.fransson@almega.se


Under våren och hösten 2015 arrangerar Almega lunchseminarier i Göteborg med intressanta presentationer och diskussioner om innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS-företag). Först ger vi en aktuell bild av dagens näringsliv, därefter belyser och diskuterar vi frågan om nya behov inom utbildningsväsendet, det innovationsstödjande systemet och främjandet av entreprenörskap. Seminarierna bjuder in till diskussion om vilka möjligheter som skapas, men också om vad som måste göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

Göteborg är en tjänstestad med stark internationell konkurrenskraft. Vad behövs för att vara en vinnare i framtiden?