Svagt stöd bland medarbetare för tvingande flexpension

​I onsdags tog Almega emot ett omfattande varsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer. Tillsammans tänker de ta ut fler än 10 000 medlemmar i strejk för att tvinga fram en kollektiv, tvingande flexpension. Varslet är både stort och oansvarigt, samtidigt som fackens val att ta denna fråga till konflikt bryter mot den konstruktiva anda vi hittills haft i Sverige kring viktiga och långsiktiga frågor.

I onsdags tog Almega emot ett omfattande varsel från tjänstemannafacken Unionen och Sveriges Ingenjörer. Tillsammans tänker facken ta ut fler än 10 000 medlemmar i strejk på våra områden, för att tvinga på tjänstesektorn en kollektiv, tvingande flexpension. Det gör varslet både stort och oansvarigt, samtidigt som fackens val att ta denna fråga till konflikt bryter mot den konstruktiva anda vi hittills haft i Sverige kring viktiga och långsiktiga frågor som t.ex. pensionsfrågor.

Unionen och Sveriges Ingenjörer säger att deras medlemmar står bakom en tvingande kollektiv flexpension och verkar inte ha någon stor tilltro till att deras egna medlemmar kan eller vill välja själva. Almegas och tjänsteföretagens erfarenhet är den motsatta.

För att testa den hypotesen har Almega nyligen låtit Novus ta reda på vad medarbetarna själva tycker: vill de få bestämma själva om man vill ha flexpension eller extra lön, eller vill man att facket ska bestämma istället?

Svaret är övertydligt: nästan 2 av 3 svarande (64 %) vill själva kunna bestämma om man ska göra en extra pensionsavsättning eller få de pengarna som extra lön. Bara 22% av de svarande föredrar en obligatorisk, kollektiv modell.

- Medarbetarna i tjänsteföretagen är kunniga, kompetenta och vana att få välja och bestämma själva. Det är tydligt att det inte finns stöd för Unionens och Sveriges Ingenjörers linje om en tvingande flexpensionsmodell. När 2 av 3 nu tydligt säger att de vill behålla makten över sin egen lön och löneökning, och därmed över sin egen privatekonomi, är det dags att facken lyssnar på det, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

Almega har också undersökt hur den tvingande flexpension som facken föreslår skulle slå för den enskilde medarbetaren. De beräkningarna visar att för alla som tjänar mindre än 39 900 kr i månaden är Unionens och Sveriges Ingenjörers förslag en ren förlustaffär.

- Medarbetarna är tjänsteföretagens viktigaste resurs. Fastän man skulle kunna tro att det borde vara tvärtom så är det paradoxalt nog så fackens förslag om kollektiv, tvingande flexpension är en dålig affär för många av deras medlemmar. Och för unga under 25 år är det riktigt illa: de skulle utan undantag få vara med och betala för kollektiv flexpension, men skulle inte få en enda krona i ökad pensionsavsättning innan de fyllt 25. Det är inte bra och inte rättvist, avslutar Anna-Karin Hatt.

Novus undersökning genomfördes i deras Sverigepanel med 1002 svarande. Frågan ”Vem tycker du ska bestämma kring frågan om att pensionsspara ytterligare (till flexpension) eller få ut pengarna i lön?” ställdes till ett riksrepresentativt urval i åldern 18 - 79 år den 1-4 april 2016. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Almega.