Svag tillväxt och färre jobb i tjänstesektorn

Tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att vara fortsatt svag även under tredje kvartalet. Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.

Tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att vara fortsatt svag även under tredje kvartalet. Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.

– Det är alarmerande att det som kallas företagstjänster upphörde att bidra till ökningen av sysselsättningen under andra kvartalet. Det är första gången sedan år 2009 som sysselsättningen inom företagstjänster, som är den bransch som bidragit mest till Sveriges jobbtillväxt under de senaste åren, minskar, säger Almegas chefekonom Lena Hagman och tillägger att det kan vara ett tecken på att branschen nu drabbats av den fortsatt svaga utvecklingen för exportindustrin.

Tjänsteföretagens optimism under året om hur efterfrågan på deras tjänster ska komma att utvecklas har upprätthållits förvånansvärt länge med tanke på att företagens förväntningar om efterfrågan inte infriats.

– Mycket tyder nu på en svagare utveckling i tjänstesektorn under tredje kvartalet jämfört med första halvåret. Många branscher som visade på stark tillväxt innan sommaren möter nu en allt svagare efterfrågan, säger Lena Hagman.

Hälso-, sjukvård samt omsorg som haft den starkaste tillväxten hittills i år sticker däremot ut och visar på väldigt stark tillväxt framöver. Däremot har tillväxten mattats av för bland annat företagstjänster, telekommunikation, detalj- och partihandel.

Även jobbtillväxten fortsätter att vara svag i de flesta tjänstebranscher. Den enda ljuspunkten är att sysselsättningen ökade starkt inom hotell och restaurang under andra kvartalet. För övrigt var utvecklingen av sysselsättningen svag eller negativ i flertalet tjänstebranscher.

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom, Almega
tfn: 08-762 69 61

Linnéa Kvist
analytiker, Almega
tfn: 08-762 66 21

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59