Strejkrisken ökar för bilprovningen

Almega Tjänsteförbunden avvisade vid lunchtid på tisdagen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för området utveckling och tjänster. Från Unionens sida har förhandlingsviljan varit obefintlig, dessutom är fackets krav på individgarantier orimliga. Om parterna inte kan enas om ett nytt avtal innan den 9e maj klockan 16:00 utbryter därmed strejk på en tredjedel av landets bilprovningar.

Almega Tjänsteförbunden avvisade vid lunchtid på tisdagen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för området utveckling och tjänster.  Från Unionens sida har förhandlingsviljan varit obefintlig, dessutom är fackets krav på individgarantier orimliga. Om parterna inte kan enas om ett nytt avtal innan den 9e maj klockan 16:00 utbryter därmed strejk på en tredjedel av landets bilprovningar.

– Vi vänder oss bland annat mot att individgarantierna är för höga. Helst vill vi se ett avtal utan individgarantier liksom på en rad andra områden som till exempel inom vården, säger Sten Lycke, förhandlingsansvarig för Utveckling och Tjänster inom Almega Tjänsteförbunden.

Arbetsgivarna har i förhandlingar med Unionen varit beredda att tillmötesgå Unionens krav på löneökningar på mer än de 2,6 procent som är den etablerade nivån i årets avtalsrörelse givet att man skulle få något i utbyte.  I förhandlingarna har Almega Tjänsteförbunden lyft förslag som ändringar av hur lönerevisionen ska gå till och individgarantier tillämpas, införande av särskilda doktorandanställningar och förlängd provanställningsperiod.

– Unionen har agerat oresonligt och inte alls agerat lösningsinriktat, säger Jonas Milton, förbundsdirektör Almega Tjänsteförbunden. Vi upplever inte att de över huvud taget velat förhandla.

Varslet från Unionen riktar sig endast mot ett företag inom kollektivavtalsområdet Svensk Bilprovning AB där arbetsuppgifter avseende fordonsbesiktning tas ut i strejk. Totalt omfattar kollektivavtalsområdet 346 företag med cirka 12 000 anställda.

För mer information:

Sten Lycke
förhandlingsansvarig
tfn: 070-345 68 76

Jonas Milton
Almega Tjänsteförbunden
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59