Strejken avbruten efter intensiv medling

Under söndagen enades Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen om ett nytt kollektivavtal. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan i torsdags. Sedan Unionen visat förhandlingsvilja och gått med på fyra viktiga förbättringar för företagen kunde parterna enas om ett nytt avtal.

Under söndagen enades Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen om ett nytt kollektivavtal. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan i torsdags. Sedan Unionen visat förhandlingsvilja och gått med på fyra viktiga förbättringar för företagen kunde parterna enas om ett nytt avtal.

­- Vi har fått igenom viktiga förändringar i kollektivavtalet. Det gjorde att vi kunde gå med på Unionens krav på lönehöjningar, säger Charlott Richardson, förbundsdirektör på Medieföretagen.

Det nya avtalet innebär att:

  • Företrädesrätt till anställning gäller inte vid tidsbegränsade anställningar kortare än en månad.
  • Föräldralön begränsas för inkomstnivåer över 15 prisbasbelopp. 
  • Alla tidsbegränsade anställningar får en inbyggd provanställning under de första sex månaderna.
  • Övertidstaket höjs till 200 timmar med möjlighet att lokalt komma överens om ytterligare 100 timmar övertid.


– Hade Unionen varit beredda att förhandla om dessa förändringar innan de varslade om strejk hade vi kunnat träffa avtal redan då. Nu valde Unionen istället att helt i onödan strejka istället för att förhandla, säger Stefan Koskinen förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet innebär löneökningar på 2,6 procent samt ytterligare 0,2 procent från tidigare avtal om kompetensutveckling. Av löneutrymmet är alla anställda garanterade en löneökning på 300 kronor oavsett prestation och måluppfyllelse, det vill säga en så kallad individgaranti.

Då Unionen utlöste en varslad strejk innebär det att det nya avtalet börjar gälla från den 10 juni istället för den 1 maj vilket annars skulle varit fallet. Det innebär att de anställda går miste om lönehöjningar för perioden däremellan, vilket motsvarar cirka 1 000 kronor per anställd.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073-984 81 45

Charlott Richardson
förbundsdirektör, Medieföretagen
tfn: 070-382 70 33

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59