Strejk hotar skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm

​Sjöbefälsföreningen har varslat Almega Tjänsteföretagen om strejk på skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg. Strejken kommer att bryta ut vid midnatt natten mellan måndag den 11 april och tisdagen den 12 april om inte parterna kan enas om ett nytt avtal innan dess. En utbruten strejk skulle stoppa stora delar av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg.

Sjöbefälsföreningen har varslat Almega Tjänsteföretagen om strejk på skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg. Strejken kommer att bryta ut vid midnatt natten mellan måndag den 11 april och tisdagen den 12 april om inte parterna kan enas om ett nytt avtal innan dess. En utbruten strejk skulle stoppa stora delar av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg.

De som drabbas av strejken är främst de som är beroende av en fungerande kollektivtrafik till sjöss för att ta sig till och från jobbet och skolan. Förutom att det blir svårt för människor att ta sig till och från öarna kommer även leveranser av livsmedel, service och läkemedel att påverkas. Även älvtrafiken i Göteborg och Djurgårdsfärjorna i Stockholm kommer att beröras av Strejken. Fartyget m/s Älvsnabben omfattas för tillfället inte av konflikten.

De krav som Sjöbefälsföreningen riktar mot Almega i årets avtalsrörelse skulle innebära kostnadsökningar på mer än 10 procent vilket kan jämföras med det märke som etablerats av parterna inom industrin på 2,2 procent.

- Det är faktiskt lite magstarkt av Sjöbefälsföreningen att strejka för krav som ligger fem gånger högre än märket. Det är dessutom en välavlönad yrkesgrupp som tjänar cirka 40 000 i månaden och arbetar 36 timmars vecka, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

Ett annat krav från facket är att återgå till så kallade tarifflöner som innebär att lönen sätts utifrån en tabell där endast antalet anställningsår påverkar lönen. Arbetsgivarna vill att den individuella prestationen ska kunna påverka löneökningen.

Det nuvarande kollektivavtalet är flexibelt och gör det möjligt för att lokalt, på företaget, komma överens om att tillämpa det gamla systemet med tarifflöner. Sådana överenskommelser har träffats och gäller på hela västkusten, som ändå har för avsikt att gå ut i strejk för att få ett lönesystem som de redan har.

- Att strejka och utsätta de som bor i skärgården för stora problem och i värsta fall isolering för att få tarifflöner är tramsigt. På nästan hela den svenska arbetsmarknaden påverkar den individuella prestationen löneutvecklingen. Det finns ingen anledning att det ska vara annorlunda för sjöbefälen, avslutar Stefan Koskinen.