Stora företag förlorare på nya krav från Finansinspektionen

Räntorna på nya företagslån minskade under första kvartalet 2014 med 0,17 procentenheter till 2,74 % samtidigt som nya krav från Finansinspektionen (Fi) motiverar räntehöjningar.

Räntorna på nya företagslån minskade under första kvartalet 2014 med 0,17 procentenheter till 2,74 % samtidigt som nya krav från Finansinspektionen (Fi) motiverar räntehöjningar.

Almega och Fundcurve presenterar idag den tredje barometern för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som Fi och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

– Riskerna som bankerna tar när de lånar ut pengar till företag fortsätter att minska. Trots att bankernas marginaler på företagslån är oförändrade under kvartalet innebär detta att bankernas lönsamhet på företagslån har ökat, säger Fundcurves vd Tommy Furland.

I Almegas och Fundcurves rapport behandlas effekterna av de nya kapitalkrav som Fi presenterat under våren och sommaren.

– Till skillnad från Finansinspektionen bedömer vi att räntehöjningar blir en direkt följd av de nya kapitalkraven. Vår uppfattning är att nuvarande kapitalkrav fullt ut påverkar företagsräntorna och ser inga skäl till att de nya kraven inte skulle få samma genomslag, säger Tommy Furland.

De nya kapitalkraven motiverar räntehöjningar i intervallet 0,04 procentenheter till 0,50 procentenheter beroende på företagens storlek och kreditvärdighet.

– De av kapitalkraven motiverade räntehöjningarna är störst för stora företag. Stora företag har bäst förhandlingsposition och en bra förmåga att bedöma vad som är en skälig ränta utifrån såväl de nya kapitalkraven som andra förändringar vi belyst i tidigare rapporter, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Jag vill därför poängtera att kapitalkraven inte motiverar några större höjningar  för mindre företag. Tvärtom så finns det  fortfarande anledningar för bankerna att sänka räntan för små och medelstora företag som vi beskrivit i tidigare rapporter, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Tommy Furland
vd Fundcurve
tfn: 070-330 28 25

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51