Skärgårdskonflikten pågår med full kraft

Sedan i måndags pågår skärgårdskonflikten med full kraft. Efter att Sjöbefälsföreningen i söndags tackade nej till medlarnas bud utvidgades i måndags konflikten i Stockholm till att även omfatta större delen av linjetrafiken.

Sedan i måndags pågår skärgårdskonflikten med full kraft. Efter att Sjöbefälsföreningen i söndags tackade nej till medlarnas bud utvidgades i måndags konflikten i Stockholm till att även omfatta större delen av linjetrafiken.

I söndags tackade Almega ja till de opartiska medlarnas hemställan om ett nytt kollektivavtal. Sjöbefälen valde att inte acceptera medlarnas bud och därmed utöka konflikten i Stockholms skärgård.

Medlarnas hemställan innehöll bland annat att samtliga anställda skulle få en löneökning på 2,2 procent.

-Vi har förstått att det finns en oro och oenighet kring hur löner ska sättas i branschen. Genom att acceptera att samtliga medarbetare garanteras samma löneökning finns det tid för parterna att i lugn och ro föra diskussioner om framtidens lönesystem i branschen säger Almega tjänsteföretagens förhandlingschef, Patrik Eidfelt.

Medlarnas hemställan i korthet:

Garanterade löneökningar för alla befäl

Medlarnas hemställan innebar att alla anställda skulle få en löneökning på 2,2 procent på den befintliga lönen.

Medlarnas hemställan innebar att även tilläggen räknas upp med 2,2 procent.

Medlarnas hemställan innebar att ingen anställd, oavsett avtalsområde, skulle drabbas av lönesänkning.

En arbetsgrupp för ett enat branschavtal

Medlarnas hemställan innebar att en arbetsgrupp med en opartisk ordförande ska tillsättas för att undersöka förutsättningarna för att skapa ett branschavtal för avtalsområdet.

Tarifferna

Enligt medlarnas hemställan ska tarifferna finnas kvar på samma sätt som tidigare i avtalen och de fungerar då som ett förstärkt löneskydd.

TRSM

I övrigt innebar medlarnas hemställan att TRSM skulle teckna ett lokalt avtal med Sjöbefälsföreningen.

För ytterligare information:

Patrik Eidfelt
Almega Tjänsteföretagen
förhandlingschef
tfn: 08-762 69 37

David Wästberg
Almega
Arbetsgivarpolitik
tfn: 070-345 68 59