Sjöbefälsföreningen varslar om utökad strejk – igen

Sjöbefälsföreningen har idag varslat om utökad strejk i den pågående konflikten i Skärgårdstrafiken. Den här gången riktar sig varslet mot älvtrafiken i Göteborg som kommer bli helt lamslagen om Sjöbefälen gör verklighet av sitt strejkhot.

Sjöbefälsföreningen har idag varslat om utökad strejk i den pågående konflikten i Skärgårdstrafiken. Den här gången riktar sig varslet mot älvtrafiken i Göteborg som kommer att bli helt lamslagen om Sjöbefälen gör verklighet av sitt strejkhot.

Sjöbefälsföreningen har som främsta krav i årets avtalsförhandlingar att återinföra de så kallade tarifflönerna i branschen. Det är bara två år sedan parterna kom överens om att inleda en modernisering av det centrala löneavtalet och i lönerevisionen även föra in en bedömning av kompetens och prestation.

Enligt kollektivavtalet kan de lokala parterna (företag och fackklubb) välja att tillämpa tarifflöner istället för individuell lönesättning. Denna möjlighet har man valt att utnyttja på Styrsöbolaget som trafikerar Göta älv och Göteborgs skärgård.

- Det är väldigt märkligt att Sjöbefälen väljer att utöka strejken just i Göteborg där de anställda redan omfattas av sådana tariffer som facket vill införa. Man strejkar och utsätter allmänheten för en massa besvär för att få något man redan har, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen.

De nu varslade konfliktåtgärderna träder i kraft den 11 maj om inte parterna hittar en lösning innan dess. Medling har pågått sedan Sjöbefälen lade sitt första varsel. Sedan dess har medlarna lagt två konkreta bud till parterna och presenterat en skiss för att lösa konflikten. Arbetsgivarna har accepterat samtliga förslag från medlarna medan Sjöbefälen har sagt nej till alla förslag.

Förslagen har inneburit att samtliga medarbetare garanteras löneökningar på 2,2 procent, dvs samma ökningar som alla andra kollektivavtal kommit överens om.

- Sjöbefälen är de som säger nej till alla förslag på lösningar. Strejken är helt och hållet deras ansvar. Mycket tyder tyvärr på att facket inte är beredda att börja förhandla och då kan det bli en mycket långvarig strejk, säger Patrik Eidfelt.

För mer information:
Patrik Eidfelt
Förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen
Mobil: +46 (0)72 512 69 37
Mail: patrik.eidfelt@almega.se