Sjöbefälens varsel drabbar pendlare

Sjöbefälsföreningen har idag varslat Almega Tjänsteföretagen om strejk inom skärgårdstrafiken. Sjöbefälens strejk skulle stoppa stora delar av skärgårdstrafiken med följd att många resenärer och pendlare blir strandsatta.

Sjöbefälsföreningen har idag varslat Almega Tjänsteföretagen om strejk inom skärgårdstrafiken. Sjöbefälens strejk skulle stoppa stora delar av skärgårdstrafiken med följd att många resenärer och pendlare blir strandsatta.

I förra avtalsrörelsen enades Almega och Sjöbefälsföreningen om att ersätta det stelbenta systemet med tarifflöner för att istället införa individuell lönesättning. Sjöbefälsföreningen har nu ändrat sig och vill ha tillbaka det gamla systemet.

- För två år sedan kom vi överens om att införa individuell lönesättning för sjöbefälen. Den överenskommelsen vill nu facket bryta. Då ska man komma ihåg att individuell lönesättning idag är den löneform som helt dominerar på arbetsmarknaden, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.

Den strejk som Sjöbefälsföreningen varslat om riktar sig mot i stort sett samtliga företag i branschen och skulle stoppa stora delar av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg. De som drabbas av strejken är främst de som är beroende av en fungerande kollektivtrafik till sjöss för att ta sig till och från jobbet. Förutom att det blir svårt för människor att ta sig till och från öarna kommer även leveranser av livsmedel, service och läkemedel att påverkas.

- Det är beklagligt och upprörande att Sjöbefälsföreningen återigen utsätter de skärgårdsboende i Stockholm och Göteborg för konfliktåtgärder. Vi kan inte se det som annat än ett missbruk av konfliktvapnet, säger Stefan Koskinen.