Silverägg för Almegas doftljus

Ett ökat kvalitetsfokus vid offentliga upphandlingar är en viktig fråga för tjänsteföretagen. Flera av förbunden inom Almega driver frågan aktivt och vid reklambranschens prestigefyllda Guldäggsgala fick Almega Serviceentreprenörerna, vars medlemsföretag fokuserar på städtjänster, ett Silverägg för sin kampanj för bättre städupphandlingar.

Ett ökat kvalitetsfokus vid offentliga upphandlingar är en viktig fråga för tjänsteföretagen. Flera av förbunden inom Almega driver frågan aktivt och vid reklambranschens prestigefyllda Guldäggsgala fick Almega Serviceentreprenörerna, vars medlemsföretag fokuserar på städtjänster, ett Silverägg för sin kampanj för bättre städupphandlingar.

Almega Serviceentreprenörernas kampanj har löpt över flera år och omfattar såväl direktkontakter med politiska beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, som framtagande av kunskapsmaterial och rapporter, mediekontakter samt den nu uppmärksammade kampanjen.

– Kombinationen av renodlat kunskapsmaterial och kampanjinsatser har varit mycket framgångsrik. Vår dialog med politiska beslutsfattare har varit konstruktiv och flera kommuner har redan tagit beslut om att lägga ett större fokus på kvalitet vid städupphandlingar. Att vår kampanj nu belönas med Silverägget ger oss ny energi att fortsätta driva på för att alla offentliga köpare förbättrar sina städupphandlingar, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceentreprenörerna.

Kampanjen riktade sig mot utvalda kommunpolitiker och byggde på flera steg, dels ett doftljus som luktade skoltoalett (som skickades till kommunpolitiker och lokalmedier), och dels en mobil skoltoalett som bland annat ställts ut i Almedalen. Almega har samarbetat med Diplomat-gruppen, som omfattar Diplomat Communications och YouMe Agency för idéutveckling och genomförande.

– Vi har haft mycket roligt tillsammans med Almega. De har visat stort mod och nytänkande i vårt samarbete. De har en djup kunskap om städbranschen och utan den hade vi aldrig kunnat bidra till en så framgångsrik kampanj, säger Björn Nyblom, kundansvarig för Almega inom Diplomat-gruppen.

Utöver Silverägget har kampanjen vunnit Silver i Spinn för årets bästa integrerade kampanj 2014. Kampanjen har också nominerats i 100-wattaren för bästa integrerade kampanj 2014.

För mer information, kontakta:
Ari Kouvonen, Almega Serviceentreprenörerna, tel. 08-762 69 36
Björn Nyblom, Diplomat Communications, tel. 08-588 095 03