Seminarium: Rut – en lyckad reform för integration

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder.

27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11, Stockholm

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder.

För att människor ska integreras är det avgörande att de får arbete, tyvärr är Sverige ett av de EU-länder som är sämst på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Trots det har vi goda exempel, och RUT-branschen är ett av dessa. Nära hälften av branschens anställda är utlandsfödda, och 75 procent var arbetslösa innan RUT-jobbet.

Almega och Offerta.se bjuder in till seminarium den 27 mars för att diskutera just detta - effektiva marknadslösningar för integration. Under seminariet kommer en panel bestående av politiker och branschföreträdare diskutera vad RUT-reduktionen bidraget med, och vad regeringens aviserade förändringar kan komma att innebära. Vi kommer även höra hur kunderna ser på RUT. Panelen kommer också diskutera vilka möjligheter som digitaliseringen öppnar upp för och vad forskningen säger om ytterligare åtgärder för att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden.

Deltagare

- Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert Almega
- Jens Nilsson, VD Offerta.se
- Betty Adefris, BA Prima Care
- Eva-Karin Dahl, VD HomeMaid

I panelen

- Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister, Folkpartiet
- Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
- Deltagare från Socialdemokraterna
- Deltagare från Moderaterna

Varmt välkomna den 27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11

Anmälan skickas till Gustav Wiel-Berggren, gustav.wiel-berggren@almega.se

Almega & Offerta.se