Seko varslar om strejk på skärgårdstrafiken

Almega Tjänsteföretagen varslades under tisdagen från fackförbundet Seko om strejk. Varslet gäller däckspersonal vid skärgårdstrafiken och träder i kraft vid lunchtid den måndagen 4 november. Almega Tjänsteföretagen har erbjudit Seko löneökningar motsvarande 6,8 procent på tre år, vilket är samma löneökningar som tecknats för den övriga arbetsmarknaden.

Almega Tjänsteföretagen varslades under tisdagen från fackförbundet Seko om strejk. Varslet gäller däckspersonal vid skärgårdstrafiken och träder i kraft vid lunchtid den måndagen 4 november.

Almega Tjänsteföretagen har erbjudit Seko löneökningar motsvarande 6,8 procent på tre år, vilket är samma löneökningar som tecknats för den övriga arbetsmarknaden.

De pågående förhandlingarna om att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden strandade för snart två veckor. Seko har hela tiden under förhandlingarna haft svårt att acceptera att gamla kollektiv avtal måste förnyas i takt med övriga arbetsmarknaden.

Bakgrunden är att det gällande avtalet är gammalmodigt med många regleringar, bland annat sätts lönen utifrån så kallade normerande tariffer. Det innebär att ingen individuell lönesättning tillämpas. Lönen sätts helt utifrån en tabell där inte heller någon får ha högre lön än vad tabellen anger. Från arbetsgivarnas sida är det viktigt att det nu inleds en förnyelseprocess som syftar till att på sikt ersätta tariffsystemet med en mer individuell lönesättning.

– Skärgårdstrafikens avtal är i många delar en kvarleva från en svunnen tid och hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal där det är ett kollektivavtalsbrott att belöna en duktig anställd med en extra lönehöjning, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Strejken kommer, om den träder i kraft, att drabba sammanlagt 51 fartyg hos sammanlagt 21 rederier där Seko:s medlemmar i så fall avser att lägga ned allt sitt arbete.

– Vi tycker det är tråkigt att Seko lägger ett varsel som kommer att drabba passagerna istället för att förhandla om hur vi tillsammans kan modernisera avtalet, säger Stefan Koskinen.

För mer information kontakta:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 45
mobil 073-984 81 45

David Wästberg
presschef, Almega
mobil 070-345 68 59