SEKO trappar upp tågstrejken

Fackförbundet SEKO har idag varslat om att utvidga tågstrejken till att även gälla Kustpilen. Varslet innebär en från SEKO ensidig upptrappning av den pågående tågkonflikten där sedan tidigare Öresundstågen står stilla på grund av SEKO:s strejk.

 

Fackförbundet SEKO har idag varslat om att utvidga tågstrejken till att även gälla Kustpilen. Varslet innebär en från SEKO ensidig upptrappning av den pågående tågkonflikten där sedan tidigare Öresundstågen står stilla på grund av SEKO:s strejk.

Den av SEKO nu varslade upptrappningen av tågstrejken träder enligt fackets varsel i kraft den 17 juni klockan 04:00 på morgonen. Varslet innebär att SEKO:s medlemmar vid Kustpilen inte kommer att utföra något arbete. Skulle strejken bryta ut innebär det att även resenärerna i Östergötland blir indragna och drabbade av SEKO:s strejk.

– Det står nu helt klart att det är Seko som trappar upp strejken. Ansvaret för strejken och för att få igång förhandlingarna vilar nu tungt på SEKO säger Beata Hammarskiöld som är förhandlingsansvarig för spårtrafiken på Almega.

Grunden till konflikten och SEKO:s strejk är att SEKO vill föra in regler i det centrala kollektivavtalet som ger facket bestämmanderätten om företagen får anställa deltids- eller visstidsanställda.

– Det handlar helt enkelt om att facket vill ta över rätten att bestämma i företaget, trots att företagen har ansvaret för verksamheten säger Beata Hammarskiöld