Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Malmö

Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Malmös integrationsutmaningar.

Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Malmös integrationsutmaningar.

Datum: Måndagen den 20 april
Tid: 12.00-13.00, lättare lunch serveras från kl 11.30
Plats: Almegas lokaler, Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö

Program:

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, presenterar rapporten ”11 reformer som fungerar” med förslag som kan höja utlandsföddas sysselsättning med 100 000 personer. Därefter presenterar Keith Fransson, segmentschef för vuxenutbildning inom Academedia, och Ola Brorsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson på Lernia, erfarenheter från hur företagen höjt resultaten i SFI och vuxenutbildning.

Malmös kommunalråd Andreas Schönström (S) kommenterar. Därefter finns möjlighet till publikfrågor och diskussion.

Moderator: Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv i Malmö

Anmälan till: Margaretha Larsson, 040-35 25 76, margaretha.larsson@almega.se