Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium i Malmö 10/3

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut och jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög där hälften av de nyanlända är kortutbildade. För att klara omställning och integration krävs ett miljonprogram för kunskap. Välkommen på frukostseminarium med bokpresentation och samtal om kunskapsinvesteringar.

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut. Jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög. Av de nyanlända är hälften kortutbildade.

För att klara omställning och integration krävs ett miljonprogram för kunskap. Kunskapsinvesteringarna måste öka och göras smartare.

Medan globala företag systematiskt kompetensutvecklar anställda sjunker svenska kunskapsinvesteringar. Hur får vi fler arbetsgivare att investera i kunskap? Är framtiden digitala utbildningar som bygger på modern hjärnforskning?

Dessutom visar Tysklands och Estlands innovativa system med effektiv och proaktiv vuxenutbildning hur fler får plats i offentligfinansierad utbildning.

Författaren Nima Sanandaji berör alla dessa frågor i boken ”Miljonprogram för kunskap” . Välkommen på en presentation av förslagen i boken och att lyssna till ett samtal mellan företag och politiker om kunskapsinvesteringar.

På seminariet medverkar även:
Andreas Schönström (S), kommunalråd Malmö
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd Malmö
Charlotte Vällfors, verksamhetsområdeschef Språk och Integration, AcadeMedia Vuxenutbildning
Hans Dahlgren, HR Manager Sigma IT Consulting
Li Jansson, branschansvarig Almega Utbildningsföretagen
Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv. Moderator

Dag: Torsdag 10 mars 2016
Tid: 09.00-10.30, frukost serveras från kl. 08.30
Plats: Almegas/Svenskt Näringslivs lokaler, Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö

Anmälan:
Margaretha Larsson: Margaretha.larsson@almega.se , 040-35 25 76
Li Jansson: li.jansson@almega.se , 08-762 69 65

Välkommen!