Regeringens förslag gör upphandlingar krångligare och dyrare

Regeringen fattar idag beslut om nya arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandlingar. Företag som deltar i upphandlingar ska tvingas tillämpa villkor från ett av många möjliga kollektivavtal. Regeringens förslag riskerar göra det otydligt, krångligt och dyrare med färre anbudsgivare, det är oansvarig att inte söka ett brett parlamentariskt stöd i en så viktig fråga.

Regeringen fattar idag beslut om nya arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandlingar. Företag som deltar i upphandlingar ska tvingas tillämpa villkor från ett av många möjliga kollektivavtal. 

- Regeringen vill driva partipolitik med ett system som årligen omsätter över 600 miljarder kronor. Regeringens förslag riskerar göra det otydligt, krångligt och dyrare med färre anbudsgivare, det är oansvarig att inte söka ett brett parlamentariskt stöd i en så viktig fråga säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Lagrådet och en lång rad andra remissinstanser har varit mycket kritiska till förslaget. Lagrådet har bland annat lyft fram att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter.

- Med regeringens förslag finns det en tydlig risk att svenska företag missgynnas. Utländska företag med utstationerad arbetskraft kommer att undantas för krav på försäkringar och pensioner i de upphandlingar där sådana krav ställs. Det här riskerar i förlängningen att svenska företag flyttar utomlands, säger Ulf Lindberg.

- Offentliga upphandlingar på bl a kommunal nivå kommer att tvingas tolka kollektivavtal vilket skapar en normerande effekt på lönesättningen eftersom de kommer lyfta fram vissa kollektivavtal framför andra. Detta är ett tydligt avsteg från den svenska modellen, säger Ulf Lindberg.

- Om syftet är att minska risken för lönedumpning och oschyssta villkor så missar regeringen målet. Alla branscher som upphandlas har inte dåliga villkor och förslaget löser inte uppgiften att hindra oseriösa aktörer. Almega efterlyser istället bättre dialog och uppföljning i offentliga upphandlingar, avslutar Ulf Lindberg.

Läs remissammanställning här.