Regeringen saknar strategi för tillväxt

I regeringens höstbudget saknas en samlad analys och åtgärder för hur en växande tjänstesektor återigen ska bära Sverige i en vikande ekonomi. En sänkning av restaurangmomsen är inte den viktigaste offensiva åtgärden för att rusta Sverige för kristider menar Almega i en kommentar till budgeten.


I regeringens höstbudget saknas en samlad analys och åtgärder för hur en växande tjänstesektor återigen ska bära Sverige i en vikande ekonomi. En sänkning av restaurangmomsen är inte den viktigaste offensiva åtgärden för att rusta Sverige för kristider menar Almega i en kommentar till budgeten.

Den budget som finansminister Anders Borg idag presenterade saknar viktiga analyser och åtgärder för att skapa förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning. Nästan all jobbtillväxt de senaste åren har kommit inom tjänstesektorn och det är framför allt i den kunskapsintensiva tjänstesektorn som vi ser den starkaste tillväxten.

- Regeringen saknar analys och åtgärder för att stimulera den för svensk ekonomi allt mer dominerande kunskapsintensiva tjänstesektorn. Det rimliga vore att regeringen riktade in sina åtgärder till att ytterligare stödja de delar av svensk ekonomi som går bäst, tyvärr saknar jag en sådan analys, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega


En sänkt restaurangmoms gav inte de resultat man hoppades på när det prövades i Finland. Att sänka restaurangmomsen kostar mer än vad det kostar att ta bort, den för tillväxten skadliga, värnskatten. Ett borttagande av värnskatten skulle betyda mycket för den internationellt konkurrensutsatta kunskapsintensiva tjänstesektorn. Här borde regeringen gjort en annan prioritering.

- Vi vet att värnskatten är en skatt som dämpar tillväxten och hämmar innovationer. Tillsammans med satsningarna på innovation och förbättringar i företagsklimatet borde också den höjda brytpunkten för statlig skatt inrymts i budgetförslaget. I stället dominerar reparativa satsningar framför att stärka förutsättningarna för tillväxt och fler jobb.

Att regeringen dock inser att de högsta skatterna är ett problem i en allt mer globaliserad värld visas genom ändringar av expertskatten där den som är utländsk medborgare och tjänar över 88 000 i månaden får sänkt skatt.

- Problemet är att i kampen om kompetensen kan Sverige inte bara fokusera på att locka hit arbetskraft genom att sänka skatten för utländska experter, vi måste även slåss för att behålla våra egna förmågor, då måste vi sänka skatten för alla experter med spetskompetens oavsett om det står Sverige eller Indien på deras pass, säger Ulf Lindberg

 

Även om vi är kritiska till bristen på fokus på de växande näringarna i tjänstesektorn i de konkreta reformförslagen är budgeten som helhet väl avvägd och med fokus på att klara samhällsekonomin i kristider. Det är av största vikt även för det svenska näringslivet. För ytterligare information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59