Pressträff idag: Ny barometer för bankernas företagslån

Idag presenterar Almega och Fundcurve för första gången en ny och återkommande barometer för företagslån. Barometern visar hur räntor, marginaler och bankernas lönsamhet på nya företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan mindre och större företag.
Denna rapport tar även upp hur Basel 3-reglerna som börjar gälla vid årsskiftet bör leda till sänkta räntor för små och medelstora företag.

Idag presenterar Almega och Fundcurve för första gången en ny och återkommande barometer för företagslån. Barometern visar hur räntor, marginaler och bankernas lönsamhet på nya företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan mindre och större företag.

Denna rapport tar även upp hur Basel 3-reglerna som börjar gälla vid årsskiftet bör leda till sänkta räntor för små och medelstora företag.

Av analyserna framgår vilka faktorer som påverkar räntan och hur företagen kan sänka sin ränta genom att förhandla bättre och förstå betydelsen av kreditvärdigheten.

Tid och plats:

Onsdag 4e december
Klockan 10:00 – 11:00

Almega
Sturegatan 11, Stockholm
Lokal: Högbonden

Presentationen tar ca 30 minuter. Efter presentationen finns tid för frågor samt enskilda intervjuer.


Rapporten finns tillgänglig på www.almega.se från ca klockan 11:00

För mer information:

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 070-345 68 59