Pressinbjudan Göteborg: Hur påverkas tjänsteföretagen av regeringens budget?

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar och kommenterar regeringens budgetförslag.

Tid och plats
28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30.
Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Den nya regeringen har nyligen lagt sin första budget. Hur påverkas tjänsteföretagen av denna? Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar förslagen.

Tid och plats
28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30.
Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Flera av de förslag regeringen lagt i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. kan komma att slå hårt mot tjänstesektorn. Detta samtidigt som de privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige och inkluderas offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Linberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20