Pressinbjudan: Den svenska konsultsektorn

Almega och Vinnova presenterar en ny analys och beskrivning av företagsstrukturen i den svenska konsultsektorn - dess sysselsättning, branschsegment och geografi. På seminariet presenteras en rapport som innehåller en unik kartläggning av konsultföretagen i Sverige. Rapporten belyser de utvecklingstrender och den dynamik som utmärker olika delar av konsultsektorn.

Almega och Vinnova presenterar en ny analys och beskrivning av företagsstrukturen i den svenska konsultsektorn - dess sysselsättning, branschsegment och geografi. På seminariet presenteras en rapport som innehåller en unik kartläggning av konsultföretagen i Sverige. Rapporten belyser de utvecklingstrender och den dynamik som utmärker olika delar av konsultsektorn.

Förutom rapportförfattarna Eric Giertz, Mikael Nilsson Hjort och Maria Lindhagen från Industriell Ekonomi på KTH kommer Göran Marklund, Vinnova och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega att diskutera branschens utveckling och framtid.

Seminariet webbsänds här.

Tid och plats
17 oktober 15:00 - 17:00
Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Personer med presslegitimation behöver inte föranmäla sig, dock visa upp pressleg vid entrén.

Kontakt
Erik Åslin
072 702 66 44
erik.aslin@almega.se