Pressinbjudan: Bättre äldreomsorg genom smartare upphandlingar

Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund bjuder in till seminarium om en undersökning av upphandlingar av äldreboenden i Sveriges kommuner. Undersökningen visar på stora möjligheter att öka kvaliteten i äldreomsorgen.

En undersökning av upphandlingar av äldreboenden i Sveriges kommuner visar på stora möjligheter att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Ytterst få av de krav kommunerna ställer i upphandlingar gäller någon form av resultat för den äldre, som brukarnöjdhet eller en minskad andel som drabbas av trycksår. Och bara hälften av kommunernas krav är möjliga att följa upp. Ytterligare ett resultat i undersökningen visar att kommunerna bara vunnit en av tre upphandlingar när man har använt kvalitet som bedömningsgrund.

Undersökningen presenteras vid ett seminarium som arrangeras av Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund, inom ramen för dessa organisationers gemensamma program ”Framtidens vård, skola, omsorg”.

Tid: 17 januari, kl. 8.30 – 9.30. Frukost serveras från kl. 8.00.
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt.

Efter seminariet finns tid för intervjuer.

Undersökningen har gjorts av konsultföretaget Health Navigator.