Pressinbjudan: Almega presenterar konjunkturprognos

Almega presenterar konjunkturprognos för de kommande två åren. Denna konjunkturprognos innehåller även en särskild studie av den svenska exporten till Kina

Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad.

Almega presenterar konjunkturprognos för de kommande två åren. Denna konjunkturprognos innehåller även en särskild studie av den svenska exporten till Kina

Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad.

Tid: Måndag den 31 oktober klockan 10:00
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Rapporten publiceras på www.almega.se klockan 13:00

För ytterligare information:

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 070-345 68 59
mail: david.wastberg@almega.se