Överraskande stort stöd för proportionell skatt

En undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Almega visar att en överraskande stor del av befolkningen vill ha proportionell skatt - att alla ska betala lika stor andel av inkomsten i skatt oavsett hur hög lönen är.

En undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Almega visar att en överraskande stor del av befolkningen vill ha proportionell skatt - att alla ska betala lika stor andel av inkomsten i skatt oavsett hur hög lönen är.

I undersökningen deltog 2567 personer som fått svara på frågan vilken modell för beskattning de föredrar. 39 procent vill se proportionell inkomstbeskattning där alla betalar lika stor andel av sina inkomster i skatt oavsett hur stora inkomsterna är. Tre procent vill att alla ska betala lika många kronor i skatt och 51 procent vill ha progressiv beskattning som inkomstskatten är utformad idag och sju procent är osäkra.

– Det är en anmärkningsvärt hög andel som vill införa det som i bland kallas platt skatt med tanke på att det i princip inte förs någon politisk diskussion kring detta. Uppenbarligen finns det väljarandelar att hämta för det parti som gör frågan om platt skatt till sin, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Almega efterlyser en genomgripande skattereform där utgångspunkten måste vara att Sverige är ett samhälle där människors kunskap är den viktigaste produktionsfaktorn. Dagens skattesystem leder till att kunskapsintensiva tjänstebranscher beskattas hårdare än varuproducerande. Det bromsar utvecklingen i de branscher som har störst möjlighet att växa.

– Det är dags att vi ser över nuvarande skattesystem som är lappar och lagat under många år. Det är högintressant att nära 40 procent av befolkningen verkar dela uppfattningen att man ska betala lika stor andel av en hundralapp i skatt oavsett inkomst, säger Ulf Lindberg

Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, som bl.a. omfattar arkitekter, IT-konsulter och företag inom hälso- och sjukvård, har vuxit snabbt under de senaste åren. Sett till de senaste två decennierna har 90 procent av Sveriges totala sysselsättningsökning kommit inom de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Där arbetar nu mer än en miljon människor, fler än i tillverkningsindustri och byggsektorn tillsammans.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59