Orimliga lönekrav från LO

De löneökningar som LO idag föreslår är inte rimliga i en tid av global ekonomisk oro. LO förslaget skulle innebära en takt på löneökningar som inte är på en rimlig nivå och som är högre än det avtal vi träffade förra året i ett annat konjunkturläge. Samtidigt är LOs yrkanden inför avtalsrörelsen kliniskt befriade från förslag för att stärka näringslivets globala konkurrenskraft.

 

De löneökningar som LO idag föreslår är inte rimliga i en tid av global ekonomisk oro. LO förslaget skulle innebära en takt på löneökningar som inte är på en rimlig nivå och som är högre än det avtal vi träffade förra året i ett annat konjunkturläge. Samtidigt är LOs yrkanden inför avtalsrörelsen kliniskt befriade från förslag för att stärka näringslivets globala konkurrenskraft.

– De krav som nu kommer från LO om höjda löner saknar helt verklighetsförankring. Vi ser en våg av varsel inom industrin och prognoserna för tjänstesektorn ser mörka ut. Kraven som framförs visar på att vi får se en mycket besvärlig avtalsomgång säger Almegas vd Jonas Milton.

I Almegas färska konjunkturprognos förutspås en dyster framtid, inte bara för industrin utan för första gången på mycket länge även för tjänstesektorn.

– Det är beklagligt att LOs förslag är kliniskt befriade från några som helst förslag på hur vi ska stärka de svenska företagen i den allt tuffare internationella konkurrensen. Ska vi rädda jobben måste parterna kunna enas om gynnsamma förutsättningar för företagen. Tyvärr ser detta svårt ut  säger Jonas Milton.

För mer information:

Jonas Milton
vd Almega
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59