Oproportionerligt varsel från Transport

Svenska Transportarbetareförbundet varslade på torsdageftermiddagen Almega Säkerhetsföretagen om konflikt för landets väktare, flygplatskontrollanter, värdetransportörer och annan säkerhetspersonal. Parterna var mycket nära en uppgörelse när Transport helt plötsligt gjorde en kovändning och backade från vad man tidigare sagt.

Svenska Transportarbetareförbundet varslade på torsdageftermiddagen Almega Säkerhetsföretagen om konflikt för landets väktare, flygplatskontrollanter, värdetransportörer och annan säkerhetspersonal. 

-  Vi är förvånade. Parterna var mycket nära en uppgörelse när Transport helt plötsligt gjorde en kovändning och backade från vad man tidigare sagt. Vi anser att möjligheterna att hitta en lösning utan konfliktvapnet inte är uttömda, kommenterar Joachim Källsholm, vd på Securitas Sverige och ordförande i branschorganisationen. 

Varslet träder ikraft den 24 april och omfattar i första steget blockad mot övertid, mertid, nyanställning och behovsarbete. Därefter följer flera steg av arbetsnedläggelse, bland annat mot värdetransport- och kontanthanteringsföretagen Loomis och Nokas Värdehantering. I sista steget den 27 april tas säkerhetskontrollerna vid Arlanda (kl 06 – 10), Bromma (kl 14 – 18) och Malmö Airport (06 – 10) ut i punktstrejker.

- Det är ett extremt allvarligt varsel mot branschen, mot specifika kunder och inte minst tredje man som kommer att drabbas hårt, säger Joachim Källsholm. 

Almegas vd Jonas Milton menar att Transport missbrukar konflikträtten. 

-   Det är ett väldigt kraftfullt varsel som inte står i proportion till ändamålet. Transports agerande visar tydligt behovet av att exempelvis införa en proportionalitetsregel i lagstiftningen, något som finns i många andra europeiska länder.

Almega Säkerhetsföretagen organiserar cirka 160 medlemsföretag med 15.000 årsanställda på avtalsområdet.

Du hittar varslet här

Kontaktpersoner: 

Jonas Milton
vd Almega
tel 070-345 6974

Karolina Sjöberg
förhandlare Almega
tel 070-345 6971

Marcus Lindström
förhandlare Almega
tel 070-345 6903