Nytt läraravtal för friskolor

Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt fyraårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det nya avtalet innebär en långsiktig och uthållig satsning på lärarna.

Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt fyraårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det nya avtalet innebär en långsiktig och uthållig satsning på lärarna.

Det fyraåriga avtalet innebär löneökningar på två procent (motsvarande märket) för 2013 och fyra procent för 2014. De två därefter kommande åren fastställs löneökningarna genom lokal lönebildning. Avtalet omfattar ca 640 friskoleföretag med ca 28 000 anställda, varav ca 16 000 är lärare.

– Vi är mycket nöjda med avtalet. Förhandlingarna har präglats av stor samsyn kring vikten av att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet. Därför är det bra att parterna kommit överens om ett långt avtal som innebär en satsning på läraryrket, säger Linn Bentley som förhandlat avtalet för Almega Tjänsteföretagen.

I det nya avtalet manifesteras även en samsyn mellan parterna när det gäller skolas utveckling. Parterna ska bland annat gemensamt arbeta för att:

  • Hitta goda och ändamålsenliga metoder att organisera lärares arbete.
  • Skolan ska ligga i framkant för att lära av det senaste från såväl teknik- som organisationsutveckling.
  • Skapa en mångfald på skolområdet som ger möjlighet till ett erfarenhetsbaserat utbyte och lärande.
  • Lärarens arbete med barnens och elevernas lärande står i centrum för verksamheten.
  • Skapa förutsättningar för skolnära forskning för lärare och av undervisningen.

Det nya avtalet innebär även viktiga förändringar i arbetstidsbestämmelserna som leder till att undervisningen kommer att kunna bedrivas mer effektivt.


För mer information:

Linn Bentley, avtalsansvarig Almega Tjänsteföretagen
Tel. 070-532 70 31, linn.bentley@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se