Nytt chefsavtal mellan Medieföretagen och Ledarna

Medieföretagen och Ledarna har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom mediebranschen. Avtalet träder i kraft den 1 september och gäller tills vidare.

Medieföretagen och Ledarna har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom mediebranschen. Avtalet träder i kraft den 1 september och gäller tills vidare.

Det nya avtalet tydliggör chefens roll som arbetsgivarens representant i verksamheten och förutsättningarna för hållbara chefsuppdrag. En central del är att företagens affärsidé och resultat sammanlänkas med chefernas prestation och lön. Avtalets allmänna anställningsvillkor ska kunna anpassas till respektive företag och chefs individuella behov vid olika tillfällen i karriären.

– Chefer i mediebranschen har krävande och kvalificerade arbetsuppgifter. För att få långsiktigt hållbara chefer krävs tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från företaget. Det nya avtalet ger goda förutsättningar för detta, säger Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd på Ledarna.

– Detta är ett modernt kollektivavtal som reellt möter upp de krav som ställs i ett snabbt förändrat arbetsliv, i spåren av teknikutveckling och digitalisering, säger Charlott Richardson, förbundsdirektör på Medieföretagen.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom Medieföretagen. På löneområdet gäller det moderna processlöneavtal som sedan länge är etablerat mellan Almegas förbund och Ledarna.

– Det ställs höga krav på chefer och de måste ha realistiska förutsättningar. Det nya avtalet gör oss chefer bättre rustade att leda och utveckla verksamheterna, säger Andreas Miller, ordförande i Medieledarna.

Avtalet träder i kraft den 1 september och gäller tills vidare.

För mer information, kontakta:
Helena Hedlund, vice vd Ledarna, tel. 08-598 996 66
Andreas Miller, ordförande Medieledarna, tel. 070-324 15 60
Hans O Andersson, förhandlingschef Medieföretagen tel. 08-762 70 36
Charlott Richardson, förbundsdirektör Medieföretagen, tel. 08-762 70 33