Nytt avtal för grafikerna

Avtal för grafikerna har träffats mellan Medieföretagen och fackförbundet GS. Tack vare en konstruktiv inställning till förhandlingarna har parterna kunnat sluta avtal på samma nivå som övriga arbetsmarknaden utan att varsla om konfliktåtgärder, som annars präglat årets avtalsrörelse.

Avtal för grafikerna har träffats mellan Medieföretagen och fackförbundet GS. Tack vare en konstruktiv inställning till förhandlingarna har parterna kunnat sluta avtal på samma nivå som övriga arbetsmarknaden utan att varsla om konfliktåtgärder, som annars präglat årets avtalsrörelse.

Parterna har enats om ett avtal där lönerna höjs med 2,4 procent. På grund av en avräkning med tidigare kostnadsökning genom avtalspension SAF-LO ger det ett avtal som totalt är värt 2,6 procent, säger Sten Lycke, förhandlare på Medieföretagen.

Avtalet innebär även att uppsägningsreglerna görs om. De gamla skrivningarna i avtalet ersätts nu av LAS. Personer som påbörjat sin anställning innan det nya avtalet träder i kraft kommer dock inte påverkas av förändringen.

För mer information:

Sten Lycke
avtalsansvarig
Medieföretagen
tfn: 070- 345 68 76

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59