Nytt avtal för fastighetsanställda

Avtal har träffats mellan Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund. Avtalet omfattar 1 235 företag med ca 5 500 arbetstagare. Avtalet innebär löneökningar 665 kronor vilket efter avräkningar motsvarar 2,6 %. Avtalet gäller för perioden 2012-04-01 – 2013-03-31.

Avtal har träffats mellan Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund. Avtalet omfattar 1 235 företag med ca 5 500 arbetstagare. Avtalet innebär löneökningar 665 kronor vilket efter avräkningar motsvarar 2,6 %. Avtalet gäller för perioden 2012-04-01 – 2013-03-31.

Avtalet innebär löneökningar med 665 kr motsvarande 2,8 %. Dessutom innebär avtalet att tidsramen för arbetstiden förläggning utökas med 30 minuter från klockan 06.00-16.30 till klockan 06.00-17.00. Samt att förskjutning av arbetstiden utanför tidsramen kan ske efter individuell överenskommelse vid arbetsperioder upp till fyra veckor.

– Totalt sett innebär det att kostnadsökningarna för arbetsgivarna hamnar på 2,6 procent vilket överensstämmer med de avtal som tidigare slutits av parterna inom industrin, säger Peter Lindgren, avtalsansvarig på Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Av löneökningen garanteras alla anställda 330 kronor och 335 kronor fördelas lokalt på det enskilda företaget. Även minimilönen höjs med 665 kronor.

Övertid och OB samt övriga ersättningar som finns i avtalet höjs med 2,6 % och följer således de avtal som tidigare slutits av arbetsmarknadens parter.

– Det har varit ett givande och tagande i årets förhandlingar. Jag tycker att både vi och facket visat på ansvarstagande. Det visas om inte annat genom att vi kommit fram till ett avtal i linje med märket utan varsel om konfliktåtgärder, säger Peter Lindgren

Avtalet innebär även att parterna tillsätter gemensamma arbetsgrupper beträffande betingsanställ­nin­gar, handledare, visstidsanställningar och uppsägningstider vid egen uppsägning.

För mer information:

Peter Lindgren
avtalsansvarig
Almega Fastighetsarbetsgivarna
tfn: 070-345 69 93

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59