Moderniserade avtal mellan Medieföretagen och Journalistförbundet

Efter ett omfattande partsgemensamt arbete sedan 2010 har Medieföretagen kunnat teckna kollektivavtal med Journalistförbundet som är både förenklade och moderniserade. Avtalen gäller för perioden 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013, och innebär löneökningar på 2.6 procent, samma nivå som övriga avtal på arbetsmarknaden.

Efter ett omfattande partsgemensamt arbete sedan 2010 har Medieföretagen kunnat teckna kollektivavtal med Journalistförbundet som är både förenklade och moderniserade. Avtalen gäller för perioden 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013, och innebär löneökningar på 2.6 procent, samma nivå som övriga avtal på arbetsmarknaden. 

-Detta avtal är ett första steg på vägen mot ett gemensamt journalistavtal, säger Charlott Richardson, förbundsdirektör på Medieföretagen. Vårt mål är att kollektivavtalen skall medverka till en långsiktigt positiv utveckling för mediebranschen. 

Ett led i det stora arbete som pågått sedan 2010 är en omfattande redigering av de befintliga avtalen, till exempel har paragrafindelningen blivit förändrad för att ge avtalen en tydligare systematik. 

Löneavtalen 

Lönehöjningen sker den 1 april 2012 då en lokal pott bildas om 2.6 procent av lönesumman. Vid denna fördelning är varje medarbetare garanterad en löneökning om 300 kronor. 

Hela förhandlingsprotokollet med löneavtal och bilagor finns att läsa på Almegas webbplats. 

För mer information:

Charlott Richardson
förbundsdirektör Medieföretagen
tele 08 – 762 70 33
mobil 070 – 382 70 33